Europol (samentrekking van European Police Office) is een multinationale onderzoeksorganisatie en het samenwerkingsverband van de politiediensten van de Europese Unie. De oprichting van de organisatie werd vastgelegd in het Verdrag van Maastricht (1992) maar voor de feitelijke oprichting is een apart verdrag tussen de lidstaten tot stand gekomen. Europol is volledig operationeel sinds 1 juli 1999. Het hoofdkwartier van de dienst is gevestigd in Den Haag, Nederland.

Europol organiseert de informatie-uitwisseling tussen de politiediensten van alle 28 lidstaten van de Europese Unie. In 2013 trad Kroatië als laatste land toe tot Europol. De lidstaten én Noorwegen (dat geen lid is van de Europese Unie) hebben ten behoeve van de informatie-uitwisselingen één of meerdere liaisons bij Europol geplaatst.